Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/balesetvonal.hu/log_db.php on line 6
www.balesetvonal.hu

Levélcím:
6701 Szeged I., Pf.: 2336
Telefon:
06 62 / 465 660, 06 70 / 329 33 95
E-mail:
info@loftconsulting.hu

Munkáltató által okozott kár

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétlenségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.

A munkáltatót vétlenségre tekintet nélkül, teljes mértékű felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.

A munkáltató a munkavállaló egészségében, testi épségében, egyéb anyagi érdekeiben bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni kárt köteles megtéríteni

E körbe tartozik az ”üzemi baleset”, foglalkozási betegség körébe bekövetkezett károk.

Ide tartozik az iskolai tanuló, szakmunkásiskola tanulója, továbbá a felsőoktatási intézmény hallgatója, ha a tanulmányokkal összefüggésben vagy a gyakorlati oktatásban baleset éri.

A munkáltató a felelőssége alapján a munkavállaló elmaradt jövedelmét; dologi kárát; felmerült, indokolt költségeit köteles megtéríteni.

A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló közeli családtagjának a károkozással összefüggésben felmerült kárait, indokolt költségeit is.

A munkavállaló halála esetén az eltartott családtagja tartást pótló kártérítést is igényelhet. Meg kell téríteni a munkavállalók azt a kárát is, amely nem vagyoni kár.

Ha a kártérítés megállapítása után változás következik be a sérelmet szenvedett munkavállaló lényeges körülményeiben az érdekeltek a megállapodás módosítását kérhetik.

A magánszemély munkáltató legfeljebb 1O főfoglalkozású munkavállaló foglalkoztatottak esetén a munkavállalók okozott kárért vétkessége esetén felel.